En ny doktorgradsstudie om barn med funksjonsnedsettelser og fysisk aktivitet slår fast at aktivitetsgleden til barn med funksjonsnedsettelser er stor. Den slår hull på myten om at de ikke er aktive, og det unike er at barnas stemme er medvirkende både ved planlegging og gjennomføring av studien. Studien viser hvilke fysiske aktiviteter barna ønsker å delta i, hvilke de faktisk deltar i og hvordan de opplever å delta, både på habiliteringsopphold og i sitt hjemmemiljø. Direktør Astrid Nyquist ved Beitostølen Helsesportssenter (BHSS) står bak studien, som ble gjennomført i samarbeid med Norges Idrettshøgskole og støttet av Stiftelsen Sophies Minde.

– De aller fleste av de 300 barna og ungdommene i alderen 6-17 år som deltok i studien, er regelmessig med i fysiske aktiviteter sammen med sin familie. De ønsker å være mer aktive sammen med jevnaldrende enn de har anledning til. Selv om funksjonsnedsettelsen påvirker muligheten for å delta på lik linje med andre, overskygger gleden ved å delta det strevet som ligger bak. Både barn og foreldre mener det er viktig å mestre aktiviteter så godt at de kan delta sammen med jevnaldrende hjemme, sier Nyquist.

Habilitering viktig

Studien undersøker barnas ønsker og faktisk deltakelse under og tre måneder etter et tre ukers habiliteringsopphold der tilpasset fysisk aktivitet blir brukt som et virkemiddel. Beitostølen Helsesportssenter har en egen forsknings- og utviklingsavdeling og hundre ansatte med en høy grad av kompetanse på fysisk aktivitet som virkemiddel. Hvert år er 500 barn og unge og deres ledsagere på tre ukers habiliteringsopphold på BHHS. Det gjør senteret til et kraftsenter for utvikling.

- Habiliteringsopphold bør fremme gleden ved å være i aktivitet.

– Både barn og foreldre opplever at et tre ukers opphold på en habiliteringsinstitusjon gir positive opplevelser i aktivitet med jevnaldrende, og at de får bedre ferdighet. Foreldrene blir også tryggere i forhold til barnas deltakelse i hjemmemiljøet, sier Nyquist, men det er vesentlig at barn – ikke foreldre – velger hvilke aktiviteter de vil delta i. Da er muligheten for god oppfølging i hjemmemiljøet større. Når dette skjer, kan habiliteringsopphold være avgjørende for om et barn fortsetter å drive med det de liker. Samtidig er det viktig at en slik medvirkning innebærer et klart definert medansvar.

Tro på egen deltakelse

Hva slags aktiviteter er det så barna ønsker å delta i? Åtte av ti i studien ønsket å delta i bassengaktiviteter, nesten like mange ville på friluftslivturer, skiaktiviteter, sykle eller ri. Samtidig vet vi at barn med funksjonsnedsettelse får utfordringer som gjør det vanskelig å delta. Svaret er at barna selv klarer å beskrive individuelle måter å mestre utfordringene på. Det handler om å bruke tid og krefter på å tilpasse sine egne behov og ferdigheter til den aktuelle aktivitet. Barn og unge har tro på at ”jeg kan delta”.

– Jeg er opptatt av at fremtidig forskning skal foregå sammen med, ikke bare om barn med funksjonsnedsettelse. Habiliteringsopphold bør fremme gleden ved å være i aktivitet, og kunne tilby aktiviteter barn kan fortsette med i sitt hjemmemiljø. Det handler ikke om spesifikke diagnoser eller problemer, men å følge opp barnas ønsker om å delta i aktivitet etter å ha vært på Beitostølen eller en annen habiliteringsinstitusjon, sier Astrid Nyquist.