Slike rullestoler tar barns behov på alvor.

Å stå er bra for mennesket. Det gir et helt annet perspektiv, og andre muligheter, enn når du sitter. Du er i en annen sosial integrasjon med dine omgivelser. For barn med nedsatte funksjonsevner handler ståstoler også om å forebygge. Håkon Bertelsen er daglig leder i Permobil, og brenner for manuelle rullestoler med ståfunksjon.

– Når barn står, kan de ta del i leken på en annen måte, muligheten for å føle seg integrert er større, og forskning viser at det å stå er et viktig bidrag for å forebygge feilstillinger. Vi snakker mye om 24-timers posisjonering for barn med nedsatte funksjonsevner, at det er viktig å ligge riktig, men å stå vil være en viktig del av det perspektivet, sier Bertelsen.

Han er overbevist om at ståstoler vil gi tilleggskvaliteter, som utvikler både selvfølelse og autoritet i tillegg til å ha kliniske fordeler. Når nye stoler etter hvert skal utvikles, er det viktig å få inn barns plattformer i produktene. En dialog mellom bransje og forbrukere er helt avgjørende for å utvikle slike stoler på barns premisser, ifølge Bertelsen.