Barn kan ha smerter eller andre plager fra kroppen, være lei seg eller sint for det sykdom hindrer dem i å gjøre. De kan ha en følelse av å være annerledes – ikke å være som alle andre. Det er mye barnet ditt skal håndtere, og du er den som best kan støtte barnet. Samtidig har du også dine egne tanker og følelser å balle med. Ingenting er så smertefullt for oss foreldre som å se barna ha det vondt! Kanskje bekymrer du deg for fremtiden eller kjenner på en sorg – det var ikke dette du ønsket for barnet ditt. Det er krevende å være en god støtte for barnet ditt og samtidig ta vare på deg selv. Hva trenger barnet ditt og hva trenger du som forelder?

Forbilder

Som foreldre er vi rollemodeller for våre barn. Holdningene vi møter sykdom og problemer med, er viktig for barnets innstilling til seg selv. Barn som har en sykdom eller funksjonshemming har behov for å bli sett som både friske og som syke. De har plager og begrensninger som dere må snakke om og ta hensyn til, men syke barn er først og fremst barn. Akkurat som alle andre barn, trenger de å kunne delta i lek og samvær med andre, bli sett og bekreftet og kjenne at de er god nok akkurat som de er. Ikke minst trenger de tro på seg selv, føle at de mestrer og duger. Forskerne kaller det mestringstro, og det har stor betydning for livskvalitet og helse. Mestringstro og god selvfølelse er ”psykens immunforsvar”. Når barn har en sykdom eller funksjonshemming, trenger de å trene opp mental så vel som fysisk styrke.

Gi barnet oppmerksomhet

En av mine voksne pasienter som hadde levd med kronisk sykdom siden han var barn, sa: Mine foreldre var verdens beste, men de syntes så synd på meg. De stilte ingen krav, og hadde ingen forventinger til meg siden jeg var syk. Det ga meg null selvtillit. Så jeg bestemte meg for å bli lege. På pur F. Null forventinger kan være vel så uheldig som for høye forventninger. Godartede forventinger er sånn passe høye. De er realistiske og formidler til barnet at du har tro på det – dette klarer du! Akkurat passe er kanskje stikkordet her: Gi sykdom og funksjonshemming akkurat passe oppmerksomhet til at dere får det beste ut av livet. Gi barnet akkurat passe med hjelp og støtte, verken for mye eller for lite, og akkurat passe grenser, oppmuntring og trøst. Å både anerkjenne det som er vondt og vanskelig og samtidig å hjelpe barnet å se mulighetene, er en vanskelig, men viktig balansekunst.

Selvhjelpsverktøy

Når omsorgsoppgavene er store, er det lett å glemme seg selv og egne behov. Derfor er det lurt å tenke som når du er på et fly, ta på din egen oksygenmaske før du hjelper barnet. Hva gir deg krefter og påfyll? Prioriter det og de i livet som er verdifullt for deg. Vær en god støtteperson også til deg selv. Både du og barnet ditt kan ha nytte av å bruke mentale selvhjelpsverktøy for å håndtere bekymringer og kvernetanker og for å snakke til deg selv på en konstruktiv og vennlig måte. Hvis du vil, kan du lese mer om psykologiske hjelpemidler ved sykdom i boken Lev godt med sykdom skrevet av Torkil Berge og Elin Fjerstad.

 

Av Elin Fjerstad, psykologspesialist Diakonhjemmet Sykehus