Ingunn Fjørtoft, Førsteamanuensis dr. scient.

– Barn bør være i mer aktivitet og mer ute, sier førsteamanuensis dr. scient. Ingunn Fjørtoft vedHøgskolen i Telemark. – La dem bruke naturområder, og la det være muligheter for alternativer på lekeplasser og i skolegårder. Det er viktig at barn i alle aldere får leke ut fra sitt nivå. Å legge til rette for variasjon og nye utfordringer er avgjørende for barnas utvikling. En undersøkelse Fjørtoft har gjort, viser at barn som leker i varierte områder utvikler bedre motoriske evner enn barn som ikke gjør det. – Aktiviteten bør være så allsidig som mulig, slik at egenskaper som kondisjon, muskelstyrke, spenst, balanse, bevegelighet og hurtighet får optimale utviklingsmuligheter, understreker hun.

Aktive foreldre får aktive barn

Foreldrene må tilrettelegge for stimulans og utfordringer fra barnet er lite. La babyen krabbe og bevege seg fritt på ulikt underlag, også ute. Små barn som får klatre og utforske omgivelsene får trent de motoriske ferdighetene. Foreldre, og særlig mødrene, har en viktig oppgave i forhold til barnets daglige behov for allsidig bevegelsesutfoldelse. Det er viktig at det legges til rette på barnas premisser når det gjelder lek. – Foreldrene kan med fordel løsne på kontrollbehovet og tillate mere kaos og muligheter for barnas aktiviteter, påpeker Fjørtoft. Lekeplass eller en kjedelig plass

 

Ofte ser vi de samme lekeapparatene i skolen som i barnehagen. Dette gir liten progresjon.


– Det er for mange standardiserte lekeplasser, mener Fjørtoft. Lekeplasser i barnehager og skoler kan ofte være stereotype med husker, klatrestativ og sandkasse som gir lite utfordring til barnas behov for bevegelse. – Tilbudet er ikke godt nok, tilføyer hun. – Ofte ser vi de samme lekeapparatene i skolen som i barnehagen. Dette gir liten progresjon i bevegelsesutfoldelsen. Allsidighet er et viktig stikkord. Lekeplassene skal være områder med plass for barna til å bevege seg på. Barn og unge trenger ulike utfordringer til kroppsbeherskelse. Det er viktig med grunnleggende bevegelser som å balansere, klatre, løpe, hoppe, rulle og kaste. – Barna på skolen og i barnehagen må få lov til å klatre i trær; det er bare å sikre grunnen under eller plante egnede klatretrær, avslutter Fjørtoft.

INGUNN FJØRTOFT

En lekeplass skal være sikker, men samtidig gi barna utfordringer. Barn liker forskjellige materialer, og de fleste barn og unge synes det er spennende med konstruksjonsleker, å bygge med planker og andre naturmaterialer.

Sikkerhet
Fallunderlaget under lekeapparatene skal være mykt og jevnt, ikke be-tong eller skarpe kanter. Lekeapparatet må ikke ha faste åpninger som er mellom 9 og 23 cm. Da kan barnet få kroppen gjennom, men ikke hodet. Det skaper fare for kvelning hvis barnet blir hengende fast. Det skal være rekkverk på plasser hvor fallulykker kan forhindres. Påse at byggematerialer og produkter som anvendes på lekeplassen ikke er helsefarlig og at monteringen er fagmessig utført.

Kontroll og ettersyn
Se etter ”feller” der f.eks. hettesnorer og skjerf kan henge fast. Et kvisthull i treverket kan være nok. Det skal ikke forekomme trangere vinkler enn 60 grader. Vær spesielt på vakt der barnet er i tvungen bevegelse, særlig ved sklier.