Vi kan fastslå en ting – livet byr på mange utfordringer og problemer for hver og en av oss. Vi i Voksne for Barn mener at å tro at barn og unge kan unngå motgang er feil strategi. Vi har lykkes veldig godt i de siste femti år med vaksinasjonsprogrammer slik at mange barn er spart for fysiske sykdommer. Andre får dietter som hjelper dem til et tilnærmet vanlig liv. Vi skulle ønske at vi også hadde et middel som kunne kurere psykiske plager. Hva kan vi stille opp med når barn og unge er engstelige, nedfor, vegrer seg for å gå på skolen eller andre ting? Tenk om vi visste hvordan vi effektivt kan hjelpe barna i slike situasjoner!

Må tåle motgang

Vårt svar på dette er å trene barn til å tåle motgang. Lære seg å se at det alltid finnes alternativer, noe man kan gjøre annerledes. Dette er ikke noe alle barn kan – de må trenes i hele oppveksten. De må lære å stole på seg selv. Og voksne har den viktige oppgaven ikke å gi opp eller resignere i en vanskelig situasjon, men vise nettopp at det er håp.

Voksne for Barn har i mange år vært opptatt av det som nå populært kalles livsmestring. Våre tiltak i skolen, som Zippys venner, Drømmeskolen, Psykologisk førstehjelp, Skilsmissegrupper, er alle en del av dette – å få til best mulig livsmestring hos barn. Vi må «pøse på» med gode doser av dette til alle barn – det er vår vaksinasjon. Vi er glade for at det nå vokser frem en forståelse også politisk for at dette er nødvendig fokus i skolen. Vi gjør vårt for å overbevise om hvor viktig folkehelsearbeid dette er.

Livsmestring

Samtidig vet vi at 20 prosent av alle barn i Norge trenger noe mer enn en livsmestringsdose. Denne må ligge i bunnen, og så må vi hjelpe og støtte de med noe mer. Alt ut fra hvilke utfordringer barnet eller familien har. Voksne for Barn har i mange år arbeidet for at barn som lever i familier hvor en forelder har et rus- eller psykisk problem, blir sett og fulgt opp. De tar ofte mye ansvar i familien og deres barndom blir preget av tidlig å ta en forelders rolle, med mye ansvar. Det aller viktigste er at de faktisk får informasjon om at forelderen er syk. Barn har mange ganger fortalt oss at det visste de ikke. Helsepersonell har plikt til å informere barna.

Psykisk helse er en del av vår totale helse og vi har noen ganger problemer med den. Den settes også på strekk når vi har andre utfordringer – fysiske funksjonsnedsettelser, ekstra sårbarhet og et temperament som utfordrer oss selv og omgivelsene, for å nevne noe.

Vi har alle et potensial for et godt liv. Vi vet ikke hva vi blir utfordret på – derfor er trening så viktig. Fra barns ben av. Trening til å mestre livet. La oss få dette som en viktig del av all opplæring og på arenaer der alle barn er.

Vår utholdenhet og styrke vil bli utfordret, det vet vi.