Er du en av de seks prosentene som blir utsatt for alvorlig fysisk vold fra en av foreldrene dine, eller en av de rundt 450 000 barna som tilhører familier hvor minst en av foreldrene har psykiske lidelser eller misbruker alkohol? Kommer du til å vokse opp på et asylmottak med en usikker fremtid i møte, eller blir du en av de 78 200 barna som lever i fattigdom i Norge? Da skal du vite at konsekvensene kan være svært alvorlige. Er du ett av disse barna, vil du bære preg av dette gjennom ungdomsårene og videre inn i det voksne liv. Du risikerer å få fysiske og psykiske helseplager som varer livet ut. Det er også høy sannsynlighet for at du ikke fullfører utdanningen din, noe som igjen minsker mulighetene dine for å bli en del av arbeidslivet. 

Mange faller utenfor

Tall fra Vista Analyse viser at det koster samfunnet vårt 15 milliarder kroner per årskull å ta seg av barn og unge voksne som faller utenfor. Er det ikke noe vi kan gjøre for deg før det går så langt? Kan vi flytte en del av denne store pengesummen over på forebygging? Vi i Rusfri Oppvekst ønsker å jobbe forebyggende for barn som deg, og vi mener at dette arbeidet må starte tidligst mulig, allerede når du begynner i barnehagen. Du kommer faktisk til å tilbringe mye tid med barnehagelærere og grunnskolelærere de neste 13-15 årene, derfor er disse voksne så utrolig betydningsfulle for akkurat slike barn som deg. Men som du sikkert vil erfare, så vet ikke alle lærere hvordan de skal møte eller kommunisere med barn som deg, mange vil stemple deg som vanskelig. Vi i Rusfri Oppvekst mener at det ikke finnes vanskelige barn, bare barn som har det vanskelig. 

Pilotprosjekt

Høsten 2016 startet vi samarbeidsprosjektet ”Forebygging gjennom økt kunnskap, trygghet og bevissthet” med Høgskolen på Vestlandet og NLA Høgskolen Bergen. Gjennom dette pilotprosjektet får omtrent 700 lærerstudenter mer kunnskap om barn som deg. Prosjektet følges av en gruppe forskere som vil se om denne kunnskapen gjør studentene mer handlingskompetente i deres fremtidige jobber som lærere. 

Rusfri Oppvekst holder også foredrag, konferanser og kurs for voksne som jobber med barn og unge. Vi har som hovedmål at voksne skal bli mer bevisste i forhold til deres rolle i dette viktige, forebyggende arbeidet. Fordi du er vårt felles ansvar, vi er et omsorgskollektiv.