Det er godt dokumentert at barn med Downs Syndrom og Celebral Parese ofte sliter med å spise. Årsaken er gjerne at musklene er svake, særlig i kjeven, og disse barna tyr ofte til myk mat, unngår brødskorper og bruker ofte lang tid på måltidet. De har ikke gode nok tyggeferdigheter, fenomenet henger gjerne sammen med dårlige språkferdighet og gjelder også barn uten disse diagnosene, ifølge logoped ved Barnas språksenter, Line Avers.

Motoriske øvelser

– Akkurat som ved språkproblemer handler det om å gjøre øvelser som bidrar til en bedre muskulatur og motorikk i munnen. Det kan gjøres både hjemme og i barnehage/skole, og er effektivt i kombinasjon med spesifikk spisetrening. Det er viktig å begynne tidlig, og vi jobber alltid sammen med foreldre og barnehage/skole når vi følger opp, sier Avers.

Sensoriske problemer

En annen årsak er at mange barn også strever med sensorikk, og derfor prøver å unngå mat med klumper. Det er gjerne forbundet med negative opplevelser, og resultatet kan da bli et ensidig kosthold. Både i forhold til det sensoriske og det motoriske er det viktig at treningen foregår 1:1, ifølge Line Avers.