- Foreldre som kommer til meg med barna sine beskriver ofte problemer knyttet til atferd, læring eller språk. Mens mange er veldig glad i å stille bestemte diagnoser, er vi mer opptatt av å søke å finne de bakenforliggende årsakene til barnets utfordringer – og de er ofte sammensatte, sier Liv Berit C. Vold som er terapeut I nevrofysiologisk psykologi (INPP) og nevrofeedback ved Senter for Bedre Læring.

Tidlig synlig

Problemene starter ofte i de tidlige barneårene, men blir mer synlige når barna begynner på skolen. Dette gjelder for eksempel oppmerksomhetssvikt.

Vansker med å holde fokus og oppmerksomhet kan skyldes mange ting, for eksempel ADHD, ADD og auditive prosesserings-vansker. Nedsatt oppmerksomhet kan også gi barn tilleggsproblemer knyttet til blant annet sosial atferd.

- Vi bruker mye tid på kartlegging fordi det gjør oss bedre i stand til å velge de best egnede trenings- og behandlingsmetoder for den enkelte. Nevrofeedback kan være et valg i forhold til mange ulike utfordringer. Det er et verktøy som gir en unik mulighet til å trene spesifikke symptomer.

Alle funksjonsområder, enten det gjelder motorikk, språk, følelser eller læring, er knyttet til hjernen. Det er både ønskelig at de enkelte hjerneområdene fungerer så godt som mulig, og at det i tillegg er effektiv kommunikasjon mellom områdene. 

Kan trolig behandles

For eksempel er de frontale områder av hjernen aktive ved bevisst tenking og høyere mentale funksjoner. Modning og effektivitet der henger nøye sammen med evne til oppmerksomhet og det å holde fokus over tid, og også kort- og langtids hukommelse.

- Vi starter gjerne med en kartlegging av dominerende frekvensproduksjon i noen hjerneområder. Hvis det for eksempel er ADHD eller oppmerksomhetssvikt, vil vi ofte finne for mye lave frekvenser i de frontale deler. Da vil et viktig mål for nevrofeedbacktreningen være å lære seg å produsere litt høyere frekvenser. Når de etterhvert klarer det, vil mange negative symptomer kunne forsvinne, sier Vold.

Ingen behandling kan hjelpe alle, men vi har svært gode erfaringer med nevrofeedback. Det ligger etterhvert veldig mye forskning bak denne trenings- og behandlings metoden, og nevrofeedback er for eksempel en godkjent behandlingsform for ADHD i USA, avslutter hun.