Som med mobiltelefonene er det ennå for tidlig å vise til vitenskapelige bevis, men praktiske tester etterlater liten tvil om at pulserende stråling fra digitale babycall påvirker barnets adferdsmønster, sier Jan Olav Bilet, direktør i Globe International AS som produserer NOVA Babycall.

Det er en illusjon at alt utstyr som overholder gjeldende strålegrenser er uten risiko. Spedbarn er spesielt utsatt fordi hjernen er under kontinuerlig utvikling. Forskere advarer mot at pulserende stråling fra apparater i barnets umiddelbare nærhet skaper ubalanse i hjernecellene fordi hver celle er ytterst følsom.

Powerwatch, en anerkjent britisk informasjonstjeneste, har utført tester over en femårsperiode som viser at pulserende mikrobølger fra digitale babycall har en nedbrytende effekt på barnets adferd. powerwatch.org.

Produsentene av digitale babycall har vist stor uvilje mot å erkjenne dette. De fremhever, med rette, at apparatene ikke lar seg forstyrre fra andre babycall og at strålingsverdien overholder gjeldende grenseverdier. Grensene er imidlertid fastsatt av International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), en komité som i hovedsakelighet består av personer med tilknytting til mobiltelefon industrien og militæret. Se: www.nrk.no.

Sannheten er at 100% digitale babycall avgir pulserende stråling i frekvensområdet fra 0.8 til 2,4 Gigahertz (GHz). Og stadig flere forskere advarer mot at pulserende stråling påvirker nervesystemet, selv ved lav sendeeffekt 20 milliWatt (mW).

Av hensyn til barnets helse har NOVA utviklet en ny teknologi for babycall – en heldigital teknologi med automatisk kanalvalg som hindrer støy fra andre babycall. CARE (Cordless Anti-Radiation Environment) avgir imidlertid ingen pulserende stråling og reduserer dessuten den ikke-pulserende strålingen med 95%  (0,5mW) når apparatet er satt i ECO CARE. Se diagram.

CARE teknologien gir dessuten 4 ganger lengre batteritid enn de fleste andre modeller. Som produsent av babycall de siste 20 årene, opplyser Bilet at de tester modellene på markedet fordi de fleste kun henviser til kraftige batterier. Noen oppgir også uriktige verdier. Våre tester viser at andre fabrikat holder fra 5 til 18 timer mellom hver lading, og de få som overgår 18 timer er 100% digitale apparater med pulserende stråling, sier han.

Velg trygt: Det anbefales å velge en babycall i første rekke ut fra noen grunnleggende krav:

  1. Fabrikanten presiserer at modellen ikke avgir pulserende stråling.
  2. At apparatet ikke forstyrres av andre babycall.
  3. Og at batteritiden er spesifisert.

DETTE ER EN REDAKSJONELL ANNONSE