Fremtiden begynner med barna. Og hvert barns fremtid begynner med et trygt hjem og en god oppvekst. Likevel er det mange barn som mangler denne grunnleggende tryggheten. I lille Norge lever 10 000 barn i fosterhjem, og enda flere trenger en ny familie hvert eneste år.

Verden over finnes det 160 millioner barn som mangler familie eller andre voksne omsorgspersoner til å ta vare på seg. Det kan virke som et ufattelig stort tall. Og veien fram til å hjelpe disse barna kan virke altfor lang.

Barn som vokser opp i trygge familier er i stand til å delta i samfunnet på en helt annen måte enn de som sliter med traumer etter en evig kamp for å overleve

Stolt av engasjementet

Men heldigvis er det mange som stiller opp. Som jobber med barn, enten det er i skolen, i barnehagen, eller andre steder. Som tar et ekstra ansvar for barn i nabolaget som kanskje har det litt vanskelig. Eller som melder seg som fadder i en humanitær organisasjon.

I Norge har SOS-barnebyer mer enn 120 000 fadderskap, og tar vi med de andre fadderorganisasjonene ser vi at mange hundre tusen norske familier har sagt seg villige til å ta et ansvar som er større enn deres egen hverdag. Det er et engasjement vi skal være stolte av.

Å satse på barn er bra for det enkelte barn, for familien og for utvikling i samfunnet. Omsorg og et trygt hjem er utgangspunket for at barn skal kunne få oppfylt alle sine andre rettigheter. Gjennom å støtte familier i krise, forebygge at barn blir forlatt, sørge for at omsorgspersonene er i live og tilby alternative omsorgsløsninger skaper vi en trygg ramme rundt barns liv og gjør at de kan få dekket andre basale menneskerettigheter.

Alle barn har noen grunnleggende rettigheter som det er verdt å kjempe for

Trygghet er alfa omega

Å investere i en trygg barndom er dessuten lønnsomt. Jo tidligere vi kommer inn i barnas liv og bidrar til trygghet, jo mer får vi tilbake. Dette vet alle som har jobbet med barn. Tidlig innsats for barn gir både bedre økonomisk vekst og et mer likestilt samfunn. Barn som vokser opp i trygge familier er i stand til å delta i samfunnet på en helt annen måte enn de som sliter med traumer etter en evig kamp for å overleve.

Barn er forskjellige, men de er også like. Alle barn har noen grunnleggende rettigheter som det er verdt å kjempe for. Barn må få lov til å være barn, de må få hjelp når de trenger det, og de må få bo hos en familie som er glad i dem. De må få vokse opp sammen med søsknene sine og gis like muligheter til å lykkes, både på skolen og senere i livet.

Alle barn trenger en familie. Alle barn trenger et trygt og stabilt hjem. Både i Norge og ellers i verden er det altfor mange barn som mangler begge deler. Nå må vi begynne arbeidet med å sikre en bedre fremtid for barna våre. Barna kan ikke vente. Og det kan ikke vi andre heller.