At realfag er vanskelig er en godt etablert myte, mener Geir Endregard, administrerende direktør ved INSPIRIA science center. Det spørs akkurat hvordan man lærer.

– Det er noe man tror. Vi har mange episoder der barna sier at de ikke har hatt matte. Saken er at de har regna masse, men bare ikke tenkt på det.
 
INSPIRIA science center er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter innen matte, naturvitenskap og teknologi hvor de besøkende lærer ved å eksperimentere. Over 30 000 elever og lærere er med på vitensenterets skoleprogrammer i løpet av året.
 
– I skolepgrogrammene bruker vi aktivitet sammen med læring for da økes gleden, interessen og motivasjonen for oppgaven. Barna må altså bevege kroppen når de lærer matte, sier Endregard.
 
Barnas egen utforskningstrang er viktig, og når teknologi og bevegelse slås sammen øker innlæringseffekten.
 
– Vi får veldig mange rørende tilbakemeldinger fra barn som mestrer ved denne type læring, selv om de vanligvis ikke er sterke i realfag. Da ser vi at de vitenskapelige metodene vi benytter fungerer.